Hạt Sang, Hạt Sành Thái Lát Rất Tốt Cho Người Bị Dạ Dày

85,000 

Giải quyết các vấn đề v loét d..ạ d..ày, trào ngược, đi ngoài ph.ân sống, ăn đồ lạ khó tiêu, đi ngoài , đạii tràng

Giảm tình trạng đầy hơi, chướng bụng

HSD: 1 năm kể từ ngày sản xuất