Bánh Tráng Muối Sặc Siêu Cay

46,000 

200g bánh tráng phơi sương vò

1 túi zip muối sặc, cay

Sốt tắc 50ml

Hủ hành phi 50g