Xịt Mũi Xịt Xoang

45,000 

Hỗ trợ dứt điểm xoang cấp và xoang mãn tính

Xịt xoang mũi, vệ sinh xoang mũi, Thông mũi, chống nghẹt mũi

Xịt rửa vệ sịnh mũi, ngạt mũi, sổ mũi, ngứa mũi, xoang mũi