Lược Điện Chải Tóc

79,000 

Lược điện chải tóc làm thẳng tóc thay đổi và điều chỉnh nhiệt dùng chải thẳng tóc thích hợp mọi loại tóc

Kiến thiết răng lược chống bỏng: giảm độ cọ sát gây rối tóc, phối hợp lớp giảm nhiệt chống bỏng tay

Thương cảm làn tóc với nhiệt ổn định: 5 hình thức nhiệt thích hợp với đa số loại tóc