Đầm Chiết Eo Tay Đính Đá Ngọc Tôn Dáng

379,000 

1. Sản phẩm vui lòng không dùng bột giặt tẩy mạnh với tất cả các sản phẩm

5. Áo có hình in hoặc thêu nên giặt mặt trái không ủi lên trên bề mặt hình