Cân Sức Khỏe Điện Tử

95,000 

Cân sức khỏe điện tử P2T với độ chính xác từng gram

Dù là mua tiêu dùng cá nhân hay mua để tặng cho đối tác

Mức cân tối đa: 150kg