Vợt Muỗi Tự Động Kiêm Đèn Bắt Muỗi 2 in 1 Gấp Gọn

85,000 

Vợt Muỗi Tự Động Kiêm Đèn Bắt Muỗi 2 in 1, Vợt Bắt Muỗi Thông Minh Gấp Gọn

Thời gian sử dụng: 10-12h ( Chế độ bẫy muỗi)

Bước sóng ánh sáng: 380 – 400nm