Làm Dài Và Dày Lông Mi Với Biotin Peptides Chiết Xuất Nhân Sâm

69,000 

Làm dài lông mày và lông mi

Tăng số lượng lông mày và lông mi

Làm mềm sợi tóc trên lông mày và lông mi

Giúp lông mày và lông mi chắc khoẻ tận gốc