Kính Nam Nữ Không Độ Chữ V

17,500 

Unisex

Tròng kính: Tròng kính 0 độ

Phù hợp với phần lớn tất cả các gương mặt (Tròn, trái xoan, to, nhỏ, …)

Form kính ôm vào sống mũi làm nổi bật mũi cao.