Combo Bánh Pía Kim Sa 10 Bánh 10 Vị Khác Nhau

95,000 

Thời hạn sử dụng: 75 ngày kể từ ngày sản xuất

Cách dùng: Ăn ngay sau khi mở bao bì